VÒNG QUAY MAY MẮN

VÒNG QUAY 1

QUAY NGAY

Cấu hình vòng quay

Mỗi khách hàng trên 1 dòng, ví dụ những người đã trúng thưởng vòng 1 sẽ không tham gia vòng 2...