Tên DN:Cơ sở sản xuất Vi Thị Thảo
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực: thực phẩm
Địa chỉ: Xóm Nậm Nàng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

2 sản phẩm.