Tên DN:Cơ sở sản xuất Mông Thị Hồng-Nhà hàng Du Mông
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực: thực phẩm
Địa chỉ: Nhà hàng Du Mông, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0977005055
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.