Tên DN:Hộ kinh doanh Mã Nông Tuân
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực: thực phẩm
Địa chỉ: Xóm Bản Khoòng, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0975594607
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.