1Check là đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thử nghiệm trên các lĩnh vực:

  • Kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi/ thức ăn thủy sản,
  • Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm,
  • Kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc,
  • Kiểm nghiệm phân bón,
  • Kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật,
  • Kiểm nghiệm chất lượng nước,
  • Xét nghiệm bệnh thủy sản...

Với hệ thống Trung tâm phân tích, Phòng thử nghiệm hiện đại vận hành theo ISO 17025:2017 và đã đạt công nhận bởi tổ chức A2LA của Hoa Kỳ, 1Check mang đến Quý khách hàng trên cả  nước dịch vụ thử nghiệm với tính Chính xác – Tin cậy – Kịp thời - Chuyên nghiệp nhất.

Kết quả thử nghiệm được thừa nhận rộng rãi trên thế giới thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-MRA A2LA trên phiếu kết quả thử nghiệm.

Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là hoạt động cần thiết. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, thử nghiệm càng trở thành hoạt động không thể thiếu để hàng hóa của Việt Nam vượt qua các hàng rào kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu.

Để làm được điều đó, việc lựa chọn các phòng thử nghiệm có năng lực (được công nhận quốc tế, được cơ quan nhà nước chỉ định,…) là căn cứ để Quý khách hàng có được kết quả thử nghiệm chính xác, tin cậy, có giá trị rộng khắp trên thế giới.

Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp khẳng định uy tín, vị thế tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bên cạnh đó, quy trình vận hành phòng thử nghiệm được thực hiện bằng phần mềm quản lý, khép kín từ khâu nhận mẫu đến khi trả kết quả cho khách hàng, đảm bảo tính khách quan, chính xác, tin cậy, đủ căn cứ để khách hàng đăng ký chứng nhận sản phẩm hợp quy, hợp chuẩn, VietGAP, GloabalG.A.P, ASC, MSC,…

Cùng với hoạt động thử nghiệm, Quý khách hàng còn được tư vấn đăng ký sử dụng đồng thời các dịch vụ khác của 1Check: Dán tem xác thực nguồn gốc sản phẩm; Kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; Giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa; Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn;…