Bảng giá

duy trì tài khoản, quản lý mã, tạo tem chính hãng 1Check.

Miễn phí
 /Tháng
 • Tạo gian hàng
 • 05 sản phẩm/gian hàng
 • 2.000 mã tạo mỗi năm
 •  Thống kê kích hoạt
 •  Thống kê truy cập
 • In tên doanh nghiệp
 • In logo doanh nghiệp
 •  Tem tiếng Anh
 •  Thu thập data khách hàng
 •  Kích hoạt bảo hành
 •   Tích hợp xác thực trên website
Cơ bản
59.000đ /Tháng
 • Tạo gian hàng
 • 20 sản phẩm /gian hàng
 • 20.000 mã tạo mỗi năm
 •  Thống kê kích hoạt
 •  Thống kê truy cập
 • In tên doanh nghiệp
 • In logo doanh nghiệp
 •  Tem tiếng Anh
 •  Thu thập data khách hàng
 •  Kích hoạt bảo hành
 •   Tích hợp xác thực trên website
Nâng cao
89.000đ /Tháng
 • Tạo gian hàng
 • 50 sản phẩm/gian hàng
 • 100.000 mã tạo mỗi năm
 •  Thống kê kích hoạt
 •  Thống kê truy cập
 •  In tên doanh nghiệp
 • In logo doanh nghiệp
 •  Tem tiếng Anh
 •   Thu thập data khách hàng
 •   Kích hoạt bảo hành
 •   Tích hợp xác thực trên website
Doanh nghiệp
169.000đ /Tháng
 • Tạo gian hàng
 • 200 sản phẩm/gian hàng
 • 1.000.000 mã tạo mỗi năm
 •  Thống kê kích hoạt
 •  Thống kê truy cập
 •  In tên doanh nghiệp
 • In logo doanh nghiệp
 •  Tem tiếng Anh
 •  Thu thập data khách hàng
 •  Kích hoạt bảo hành
 •  Tích hợp xác thực trên website


* Thực hiện thanh toán theo năm.

Nếu không gia hạn, khách hàng sẽ quay về gói Miễn phí.